Hình ảnh hoạt hình

Tạo một tấm bưu thiếp với hai bàn tay của bạn

Thay đổi lịch sửLịch sử:
Xóa một canvas
Tạo một thiệp chúc mừng

Thiết lập hình ảnh động

Số điểm tối đa trong một hình ảnh động
< 3000
1000 >
Kích thước vải
600x400
< 800
300 >
Số lượng khung hình trong các hình ảnh động
< 15
1 >
Tạm dừng giữa khung hình của phim hoạt hình
< 100 ms
1 ms >
Lặp lại các hình ảnh động
Không
Vâng
Định hướng canvas
Theo chiều ngang
Thẳng đứng
Hình ảnh thay vì nền
Chọn
Chèn một liên kết hình ảnh

Viết cho chúng tôi một bức thư

Báo lỗi biên tập viên
Gởi
Mong muốn và đề nghị
Gởi
Lưu ý
* Chiều dài tối thiểu của văn bản - 5 ký tự
* Chiều dài tối đa của văn bản - 3000 ký tự

Cái gì tiếp theo?