تصاویر متحرک

ایجاد یک کارت پستال را با دست خود

تغییرهای تاریخچهتاریخچه:
پاک بوم
ایجاد یک کارت پستال

تنظیمات انیمیشن

حداکثر تعداد نقاط در یک انیمیشن
< 3000
1000 >
اندازه بوم
600x400
< 800
300 >
تعداد فریم در انیمیشن
< 15
1 >
مکث بین فریم از انیمیشن
< 100 ms
1 ms >
تکرار انیمیشن
نه
بله
گرایش بوم
به صورت افقی
راست
عکس به جای پس زمینه
انتخاب
قرار دادن لینک تصویر

ما نوشتن یک نامه

خطا در ویرایشگر
ارسال
آرزوها و پیشنهادات
ارسال
نکته
* حداقل طول متن - 5 کاراکتر
* حداکثر طول متن - 3000 کاراکتر

گام بعدی چیست؟