Animerade bilder

Skapa ett vykort med dina egna händer

Förändringar historiaHistoria:
Rensa en duk
Skapa ett gratulationskort

Animeringsinställningar

Det maximala antalet poäng i en animering
< 3000
1000 >
Duk storlek
600x400
< 800
300 >
Antalet bildrutor i animeringen
< 15
1 >
Paus mellan ramar av animation
< 100 ms
1 ms >
Upprepa animeringen
Ingen
Ja
Duk orientering
Horisontellt
Upprätt
Bild i stället för bakgrunden
Välj
Infoga en länk till den bilden

Skriv ett brev till oss

Foto redaktör fel
Sänd
Önskemål och förslag
Sänd
Anmärkning
* Minsta längd på text - 5 tecken
* Maximal textlängd - 3000 tecken

Vad händer nu?